Impressores en format A4, monocrom o color tornades a condicionar pels nostres tècnics en un òptim estat de funcionament.